Glossary‎ > ‎

Danish - Ordliste


Gennemsnit / Average
Obligationer / Bonds
Diagram / Chart
Råvarer / Commodities
Forbrugsvarer / Consumer goods
CPI (Consumer Price Indeks)  /  CPI ( Consumer Price Index )
Derivater / Derivatives
Dow Jones Indeks / Dow Jones 30
Indtjening / Earnings 
Egenkapital / Equity
Udenlandsk valuta | Forex | FX  /  Foreign exchange | Forex | FX
Grundlæggende analyse / Fundamental analysis
Guldstandarden / Gold standard 
Indkomst / Income 
Indeks | Indekser | Indeks  /  Index | Indexes | Indices
Inflationen justeret / Inflation adjusted 
Inflation / Inflation rate 
Halvfabrikata / Intermediate goods 
Indre værdi | Reel værdi | Absolut værdi  /  Intrinsic value | Real value | Absolute value
Investering / Investment 
Median / Median
Pensions opsparing / Pension fund 
Købekraft / Purchasing  Power
Ejendom | Ejendomme / Real Estate 
Ejendomme Indeks / Real Estate Index
US Ejendomme Komposit 20 Indeks  /  US Real Estate Composite 20 Index
Realrente / Real Interest rate
Pensionering / Retirement 
Indtægter / Revenue
Løn | løn / Salary | Wage 
Værdipapirer / Securities
Services / Services 
Aktier / Stock | Shares
Aktiemarked / Stock Market 
Teknisk analyse / Technical analysis
Handler / Trader
Verdens Indekser / World Indexes