Водещ индикатор / Leading indicator


Водещ индикатор:

Икономически събития измерител, който променя стойността си преди да настъпи промяна в икономиката като цяло. Обикновено се използва за прогнозиране на бъдещи икономически процеси.