Валута / Currency


Валута:

Парична единица, която стои в основата на паричната система, златна, сребърна, книжна.  
Обикновено под валута се разбират чуждестранните парични единици.