Стоп поръчка / Stop Loss Order


Стоп поръчка / Stop Loss Order:

Типът на поръчка, която се изпълнява при достигане на определена цена. 
Обикновено се използва за ограничаване на евентуалната загуба от открити позиции.