Скалпиране / Scalping


Скалпиране / Scalping:

Търгуване в изключително кратки времеви интервали. Позициите се държат по няколко минути и се извличане на бързи печалби.