Риск / Risk


Риск / Risk:

Възможността да се получи различна от очакваната възвръщаемост на инвестицията. Риск включва вероятност от загуба част от инвестираните средства или на цялата инвестиция.