Първоначално публично предлагане / IPO - Initial Public Offering


Първоначално публично предлагане:

Първата емисия акции, която една компания предлага на пазара. 
Това е моментът, в който една фирма се превръща от частна в публична и нейните акции започват да се предлагат фондовата относно обмена.