Плъзгаща средна / Moving Average


Плъзгаща средна:

Средна стойност за няколко периода назад. Когато се нанесе върху ценова графика, представлява крива с по-малки отклонения от тези на самата цена. 
Използва се за определяне на нива на съпротива и подкрепа, както и за установяване на тренд.