Пазарна поръчка / Market order


Пазарна поръчка:

Поръчка за покупка или продажба на даден финансов актив на пазарна цена.