Пазарен дял / Market share


Пазарен дял:

Обемът на продажбите на дадена компания, изразен като процент от общите продажби за отрасъла.