Пасив / Liability


Пасив:

Частта от счетоводния баланс, която показва задълженията на дадена фирма.