Офшорна зона / Offshore


Офшорна зона:

Офшорните зони представляват държави, които прилагат по-малко регулации или поддържат по-ниски корпоративни данъчни ставки. 
Регистрирайки компанията си в офшорна зона инвеститорът би могъл да спести значителна сума, особено ако данъците в неговата страна са относително високи.