Ниво на съпротива / Resistance level


Ниво на съпротива / Resistance level:

Ценово ниво, което цената е тествала дълго или не е могла да премине. 
Нивата на съпротива се срещат при възходящо движениел. 
Това са нива на които е възможно да се появят много продавачи.