Ниво на подкрепа / Support level


Ниво на подкрепа / Support level:

Ценово ниво, което цената е тествала дълго или не е могла да премине. 
Нивата на подкрепа се срещат при низходящо движение. 
Това са нива на които е възможно да се появят много купувачи.