Неселскостопански сектор / Nonfarm Sector


Неселскостопански сектор:

Работа в правителствения сектор или сектора на производството, услугите, строителството и транспорта.