Монопол / Monopoly


Монопол:

Пазарно разпределение, при което една компания владее целия пазар на даден продукт или услуга.