Монетарна политика / Monetary policy


Монетарна политика:

Монетарната политика се провежда от централните банки. 
Целта е да се контролират инфлационните процеси чрез увеличение или намаление на паричното предлагане.