Мини Лот / Mini Lot


Мини Лот:

1/ 10 от обема единици от даден актив, валута, акции, облигации.