Мечи пазар / Bear market


Мечи пазар:

Пазар, на който търговци и инвеститори имат отрицателно отношение и цените падат.