Левъридж / Leverage


Левъридж:

Нарича се още лостов ефект. Използване на заемен капитал с цел увеличаване на нормата на възвръщаемост. 
Използването на лостовия ефект е свързано с поемане на допълнителен риск, тъй като се увеличава не само печалбата, но и евентуалната загуба. 
Типични левъридж инструменти са опциите и фючърсите.