Кредит / Credit


Кредит:

Отпускане на средства срещу лихва за определен срок.