Хедж фонд / Hedge fund


Хедж фонд:

Хедж фондовете са финансови институции, които инвестират в агресивни портфейли, като използват деривативни инструменти като опции, финансов левъридж, къси продажби, лихвен арбитраж и други. 
Хедж фондовете не са обект на строги регулации, тъй като хората инвестиращи в тях обикновено разполгат със значителни финансови средства и целта им е предимно максимизиране на нормата на възвръщаемост и свеждане до минимум на риска.