Фючърс / Futures


Фючърс:

Средство за извършване на покупката или продажбата на стоки и ценни книжа на фиксирана дата в бъдещ период.