Форекс / FOREX - FX


Форекс:

Представлява мрежа от финансови институции, които обслужват международни сделки. 
На него се търгуват различни национални валути.
Forex на английски език - чуждестранен обмен / чуждестранна валута