Джойнт венчър / Joint venture


Джойнт венчър:

Джойнт венчър е комбиниране на ресурсите на две или повече различни организации за определена цел или задача. 
Джойнт венчърът включва обединяване на активите или комбиниране на знанията и обединенията на отделните организации и хората в тях.