Държавен дълг / Government debt


Държавен дълг:

Задължения на държавата по вътрешните и външните заеми и по други кредитни операции.