Брокер / Broker


Брокер:

Независим агент, който купува и продава акции и облигации на борсата от свое име, но за сметка на клиента.