Борса / Stock Exchange


Борса / Stock Exchange:

Специален пазар, на който се извършват сделки: покупко / продажба на стандартизирани масови или на акции, и други ценни книжа.