Бичи пазар / Bull Market


Бичи пазар:

Пазар, на който търговци и инвеститори имат положително отношение и цените растат.