Японски свещи / Candlestick charts


Японски свещи:

Представлява графично представяне на цената на даден актив за определен период от време. 
Изобразяват се цените на отваряне и затваряне, най-високата и най-ниската стойност за периода.
Японски свещи - Инструмент на техническия анализ.