Алокиране / Allocation

Алокиране / Allocation:

Разпределяне на ценни книжа. 
Например може да става дума за разпределяне между участници в публично предлагане, или определяне на дяловете на акции в даден портфейл.