Актив / Asset

Актив / Asset:

Pесурс с икономическа стойност, притежаван от компания, държава или индивид с цел получаване на бъдещи приходи.
Частта от счетоводния баланс, която показва какво притежава дадена фирма.