Акционерен капитал / Equity stock


Акционерен капитал:

Статия в баланса, показваща номиналната стойност на всички пуснати в обращение акции на фирмата.